// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Օձունի տաճար (Սբ Աստվածածին եկեղեցի), Լոռու մարզ 
12
Մեկ էջով
Օձունի տաճար (Սբ Աստվածածին եկեղեցի), Լոռու մարզ
Օձունի տաճար (Սբ Աստվածածին եկեղեցի), Լոռու մարզ
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Գործընկերներ