// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Երևանը՝ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո  
39
Մեկ էջով
Երևանը՝ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո
Երևանը՝ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո
Photo by: © PAN Photo / Karo Sahakyan, Hrant Khachatryan, Grigor Yepremyan
Գործընկերներ