Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ 
8
Ժապավեն
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Աբրամ Բախչագուլյան
Աբրամ Բախչագուլյան
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Գործընկերներ