Երևանի Փակ շուկայի քանդվող տանիքը 
5
Մեկ էջով
Երևանի Փակ շուկայի քանդվող տանիքը
Գործընկերներ