PAN Photo: Karo Sahakyan (portfolio) 
29
One page
Vorotan Gorge, Syunik Province, Armenia
Vorotan Gorge, Syunik Province, Armenia
Photo by: © PAN Photo / Karo Sahakyan
Partners