PAN Photo: Tigran Mehrabyan (portfolio) 
28
One page
Former President of France Nicolas Sarkozy and President of Armenia Serzh Sargsyan smile while Sarkozy points at mount Ararat
Former President of France Nicolas Sarkozy and President of Armenia Serzh Sargsyan smile while Sarkozy points at mount Ararat
Photo by: © PAN Photo / Tigran Mehrabyan
Partners