// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Երևանը՝ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո  
39
Մեկ էջով
Երևանը՝ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո
Երևանը՝ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո
Photo by:© PAN Photo / Davit Abrahamyan / DroDrone
Գործընկերներ