Yerevan Stories. Երևան վերադարձողները 
12
Մեկ էջով
Սարգիս Պանոսյան, Ուրուգվայ, ծրագրավորման ինժիներ. Հոմենեթմենական խաղերն առիթ դարձան, որ 2013-ին Սարգիսն առաջին անգամ գար Հայաստան։ Հաջորդ տարի սկաուտական ճամբարը նորից կանչեց հայրենիք։ Ու արդեն երկու տարի անց նա թողեց Ուրուգվայն ու տեղափոխվեց այստեղ ապրել
Սարգիս Պանոսյան, Ուրուգվայ, ծրագրավորման ինժիներ. Հոմենեթմենական խաղերն առիթ դարձան, որ 2013-ին Սարգիսն առաջին անգամ գար Հայաստան։ Հաջորդ տարի սկաուտական ճամբարը նորից կանչեց հայրենիք։ Ու արդեն երկու տարի անց նա թողեց Ուրուգվայն ու տեղափոխվեց այստեղ ապրել
Photo by:© PAN Photo
Գործընկերներ