// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
«ԵՄ-Հայաստան փախհարաբերությունների մասին աշակերտների և ուսանողների իրազեկվածության վերաբերյալ» ծրագրին նվիրված համաժողով 
6
Մեկ էջով
«ԵՄ-Հայաստան փախհարաբերությունների մասին աշակերտների և ուսանողների իրազեկվածության վերաբերյալ» ծրագրին նվիրված համաժողով
«ԵՄ-Հայաստան փախհարաբերությունների մասին աշակերտների և ուսանողների իրազեկվածության վերաբերյալ» ծրագրին նվիրված համաժողով
Photo by: © PAN Photo / Karo Sahakyan
Գործընկերներ