// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը «Նաիրիտ» գործարան տեղի ունեցած պայթյունիից հետո 
12
Մեկ էջով
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը «Նաիրիտ» գործարան տեղի ունեցած պայթյունիից հետո
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը «Նաիրիտ» գործարան տեղի ունեցած պայթյունիից հետո
Photo by: © PAN Photo / Davit Hakobyan
Գործընկերներ