// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Ի.Ռոդնինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցում վարպետության դաս կանադացի գեղասահորդ Էլաջ Բալդեի և 300-ից ավելի երեխաների մասնակցությամբ 
30
Մեկ էջով
Ի.Ռոդնինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցում վարպետության դաս կանադացի գեղասահորդ Էլաջ Բալդեի և 300-ից ավելի երեխաների մասնակցությամբ
Ի.Ռոդնինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցում վարպետության դաս կանադացի գեղասահորդ Էլաջ Բալդեի և 300-ից ավելի երեխաների մասնակցությամբ
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan
Գործընկերներ