"Հրազդան" մարզադաշտի նախագծումը, կառուցումը և առաջին խաղը 
22
Ժապավեն
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Հրազդան մարզադաշտի ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանը
"Հրազդան" մարզադաշտի ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանը
© PanARMENIAN Photo /
Vahan Stepanyan
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
Provided by stadium's architect Gurgen Musheghyan for PanARMENIAN Photo
© PanARMENIAN Photo
Գործընկերներ