Շունը տիրոջից հեռու չի ընկնում 
8
Ժապավեն
Ֆեյնման Ջաֆարի / Կեյշա ( հասկի)
Ֆեյնման Ջաֆարի / Կեյշա ( հասկի)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
Սուսաննա Օհանյան  / Միմի (չիխուախուա)
Սուսաննա Օհանյան / Միմի (չիխուախուա)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
Էդո Բարխուդարյան  / Բուչ (անգլիական բուլդոգ)
Էդո Բարխուդարյան / Բուչ (անգլիական բուլդոգ)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
Մաիինա Գևորգյան / Աֆինա (շնաուցեր)
Մաիինա Գևորգյան / Աֆինա (շնաուցեր)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
Ապարտակ Խառատյան /  Բինա (դրատխար)
Ապարտակ Խառատյան / Բինա (դրատխար)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
Մելանյա Տեր-Եսայան / Գուչի (մոպս)
Մելանյա Տեր-Եսայան / Գուչի (մոպս)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
 Գևորգ  Սարգսյան / Տերրի (յորկշիր տերիեր)
Գևորգ Սարգսյան / Տերրի (յորկշիր տերիեր)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
Մինաս Հաջի -Մինասյան / Մոլի (դոբեռման)
Մինաս Հաջի -Մինասյան / Մոլի (դոբեռման)
Photo by: © PAN Photo / Hrant Khachatryan, Varo Rafayelyan, Karo Sahakyan, Vahan Stepanyan
Գործընկերներ