Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները 
11
Ժապավեն
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնել է Հայաստանի 2013թ. պետական մրցանակները
Photo by: © PAN Photo / Varo Rafayelyan
Գործընկերներ
---